Deprecated: PHP Startup: The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /includes/functions/database.php on line 12

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /includes/functions/database.php:12) in /includes/application_top.php on line 136

Warning: PHP Startup: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /includes/functions/database.php:12) in /includes/functions/sessions.php on line 96

Warning: PHP Startup: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /includes/functions/database.php:12) in /includes/functions/sessions.php on line 96
 Oryginalna Chemia z Niemiec | pierzlepiej.pl
Regulamin

§ 1


Właścicielem sklepu internetowego www.pierzlepiej.pl jest:

PH "JOLA" Jolanta Matusiak
ul.Piastowska 18
58-260 Bielawa
NIP: 882-123-85-11
REGON: 891069303

sklep@pierzlepiej.pl
 

§ 2


Dokonując rejestracji Konta Użytkownika, Użytkownik akceptuje przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z Polityką Ochrony Prywatności stanowiącą integralny załącznik do niniejszego Regulaminu oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016),  ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (DZ.U. z 2018 r.   i ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2017 r.,poz. 1219) w celu opisanym w punkcie 8 poniżej. Podanie danych osobowych na formularzu rejestracyjnym jest dobrowolne, niemniej stanowi warunek konieczny zrealizowania usługi świadczonej Użytkownikowi na podstawie umowy. 

 § 3

Podanie danych osobowych przez Usługobiorcę jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych na stronie Sklepu oraz w Regulamie danych osobowych niezbędnych do zawarcia i realizacji umowy sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

Podstawą przetwarzania danych osobowych Kupującego jest konieczność realizacji umowy, której jest stroną lub podjęcia na jego żądanie działań przed jej zawarciem. W przypadku przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów podstawą takiego przetwarzania jest przednia zgoda Kupującego lub wypełnienie prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Sprzedającego (zgodnie z art. 23 ust. 4 Ustawy o ochronie danych osobowych za prawnie usprawiedliwiony cel uważa się w szczególności marketing bezpośredni własnych produktów lub usług Sprzedającego).

§ 4

Poprzez rejestrację Użytkownik akceptuje przetwarzanie danych osobowych w celu poprawnego przeprowadzenia Usługi, a w szczególności  przekazanie ich Partnerowi będącego wykonawcą usługi przewozu przesyłki.

§ 5
 

Użytkownik jako administrator danych osób figurujących w książce adresowej utworzonej przez niego w ramach konta użytkownika jest zobowiązany do zapewnienia poprawności merytorycznej wprowadzanych do książki danych i odpowiada za wszystkie skutki wynikające zarządzania własną książką adresową niezgodnie z przepisami prawa. Sprzedawca zapewnia, że dane umieszczone przez Użytkownika w książce adresowej będą chronione z zastosowaniem odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych.


§ 6
 

Szczegółowy opis celu i zakresu przetwarzania danych osobowych Użytkownika oraz pozostałe informacje, których podanie jest obowiązkiem Usługodawcy, w tym informacje o przysługujących Użytkownikowi uprawnieniach w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych znajdują się w załączonej Polityce Prywatności.


§ 7


Sprzedający. zastrzega sobie prawo do zmiany cen bez informowania o tym Klientów. Zamówienia będące w realizacji podczas zmiany cennika rozliczane są na podstawie starego cennika obowiązującego w momencie złożenia zamówienia.
 

 

§ 8


Do każdej paczki dołączony jest dowód zakupu, dzięki któremu kupujący ma prawo odstąpienia od umowy kupna-sprzedaży i zwrotu towaru w ciągu 14 dni licząc od daty zakupu zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000r. (Dz. U. Z 2000 r. Nr 2 poz. 271) o ochronie niektórych praw konsumentów.
Bezpośrednie koszty zwrotu towaru w związku z odstąpieniem przez Kupującego od umowy bez podania przyczyny (na podstawie art. 7 ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny) ponosi Kupujący.
Zastrzegamy sobie prawo do odstąpienia od realizacji kolejnych zamówień złożonych przez Kupującego, który zwraca zamówiony towar bez podania przyczyny.

§ 9


Nie przyjmujemy zwrotów odsyłanych do nas za pobraniem. Reklamowany towar zaleca się odesłać z otrzymanym dowodem zakupu i numerem własnego konta bankowego. Adres do odsyłki jest podawany mailowo.

 

§ 10
 

Zastrzegamy sobie prawo do odmówienia realizacji zamówień wzbudzających wątpliwości w danych osobowych lub firmy i bez podania numeru telefonu lub adresu e-mail, pod którym będzie możliwe potwierdzenie zamówienia.

 

§ 11


Gwarantujemy, że wszystkie oferowane przez nas produkty są w 100% oryginalne.
 

 
§ 12


Czas realizacji zamówienia uzależniony jest od stanów magazynowych, potwierdzenia zamówienia i czasu dostawy ze strony firmy kurierskiej.

 

§ 13


Wysyłki są realizowane przez firmę kurierską InPost oraz Pocztę Polską. Maksymalna dopuszczalna waga jednej paczki wynosi 30 kg. 
 

§ 14


Dla klientów zarejestrowanych przy zakupach powyżej 250 zł i wpłacie na konto, koszt przesyłki jednej paczki do 30kg, pokrywa sprzedający (wysyłka kurierem).
UWAGA !
Dla przesyłek nadwymiarowych maksymalna kwota rabatu za przesyłkę to 18zł- reszte pokrywa kupujący.


 

§ 15


Przesyłki dostarczane są od poniedziałku do piątku w godzinach 8-18, z wyjątkiem świąt. Zamówiony towar jest dostarczany przeważnie do 24-48 godzin od momentu potwierdzenia zamówienia i jego nadania. Kurier ma obowiązek dostarczyć paczkę "do drzwi" w przypadku gdy masa całkowita towaru nie przekracza 30 kg. 

 

§ 16


Podczas odbioru kurier ma obowiązek poczekać wraz z Klientem, w celu weryfikacji stanu przesyłki po transporcie. Prosimy również zwracać uwagę czy przesyłka nie nosi śladów prób otwarcia.

 

§ 17
 

W przypadku stwierdzenia uszkodzenia paczki lub jej zdekompletowania należy spisać z kurierem protokół szkody na podstawie którego będziemy mogli rozpatrzyć reklamacje. Odpowiedni formularz ma obowiązek posiadać kurier. Protokół ten powinien zawierać dokładny opis uszkodzeń/braków w towarze, ważne jest również aby posiadał wyraźny podpis kuriera. Jeden z egzemplarzy kurier pozostawia odbiorcy, po czym należy jak najszybciej skontaktować się z naszą firmą i poinformować o problemach z zamówieniem.

§ 18


Każde zamówienie jest potwierdzane maksymalnie do 2 dni roboczych, od momentu złożenia go w naszym sklepie. Jeśli cena i dostępność została potwierdzona można wtedy dokonać wpłaty na nasz rachunek bankowy, w tytule podając nr zamówienia.

§ 19

 
Anulowanie zamówienia możliwe jest tylko przed wysłaniem przez nas towaru. W celu anulowania zamówienia należy skontaktować się z nami telefonicznie. W przypadku nieodebrania paczki i zwrotu przesyłki do naszej firmy po 14 dniach od momentu nadania koszty z tym związane zostaną nałożone na Klienta. W razie uchylania się od zwrotu kosztów przesyłki sprawę przekazujemy firmie widykacyjnej.

 

§ 20

W sprawach nieuregulowanych powyższym regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 21

 
Wszelkie prawa do treści, grafik wykorzystanych na stronie zastrzeżone. Zdjęcia chronione prawami autorskimi,  kopiowanie i rozpowszechnianie, jest zabronione (Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83).

§22

 Prawo odstąpienia od umowy

Klientowi będącemu jednocześnie Konsumentem, zgodnie z ustawą, przysługuje prawo odstąpienia od umowy, bez wskazania przyczyny, w ciągu 14 dni, od dnia w którym wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez konsumenta weszła w posiadanie rzeczy. Więcej na temat odstąpienia od umowy oraz wzór formularza znajduje się na stronie internetowej.

 § 23

Niniejszy Regulamin może być zmieniony przez sprzedawcę w razie zmiany przedmiotu działalności sprzedawcy lub zakresu usług świadczonych przez sprzedawcę, zmiany danych sprzedawcy lub niezgodności Regulaminu z przepisami prawa. Zmiana Regulaminu nie może pozbawiać lub ograniczać praw użytkownika, nabytych na mocy wcześniejszego brzmienia Regulaminu. O zmianie Regulaminu użytkownicy są informowani za pośrednictwem poczty elektronicznej z 14-dniowym wyprzedzeniem. Użytkownikowi, który nie wyraża zgody na zmianę Regulaminu, przysługuje prawo wypowiedzenia dalszego korzystania z serwisu internetowego ze skutkiem natychmiastowym.

Powrót